Sinkkonen Consulting Oy yrityksen taustat

Sinkkonen Consulting on perustettu vuonna 2001. Osakeyhtiöksi yritys muutettiin 2007 vuoden alussa. Sinkkonen Consulting Oy auttaa muita yrityksiä ja heidän henkilöstöä selviytymään kansainvälisissä tehtävissä parhaalla mahdollisella tavalla niin kotimaassa kuin komennuksilla. Tapa profiloituu pitkälti yrityksen vetäjään Reeta Sinkkoseen, jolla itsellään on omakohtaista kokemusta eri kulttuureista ympäri maailmaa. Sinkkonen toimii henkilökohtaisella, joustavalla ja eri tilanteet sekä ihmiset huomioivalla tavalla. Yritys etsii myös aina parhaan mahdollisen asiantuntijan laajan yhteistyöverkostonsa kautta eri kulttuurialueiden erityisasiantuntijoista, joilla on jo entuudestaan syvä kokemus työskentelystä kyseisessä kulttuurissa.

Sinkkonen Consulting pitää säännöllistä yhteyttä asiakkaisiinsa sekä heidän yhteyshenkilöihin. Reeta Sinkkonen itse hoitaa asiakkuudet, koordinoi kaikki valmennukset ja vastaa muutosta uuteen kotimaahan (Relocation). Tällä taataan henkilökohtaisuus ja laatu.

Sinkkonen Consulting Oy on tehnyt tiivistä yhteistyötä perustamisestaan saakka kansainvälisen Deloitte Oy:n kanssa, joka on yksi maailman johtavista asiantuntijaorganisaatioista. Deloitte tarjoaa neuvontaa laajasti eri liikkeenjohdon alueilla, kuten konsultointi, tilintarkastus, yritysjärjestelyt, riskienhallintapalvelut sekä vero- ja lakipalvelut. Deloittella on työntekijöitä eri puolilla maailmaa noin 286 000, joista heistä Suomessa työskentelee 550.

Sinkkonen Consultingin palvelut ovat suunnattu mille tahansa yritykselle, jolla on kansainvälistä yritystoimintaa. Myös yritykset, joilla on monikulttuurillinen henkilöstö, hyötyvät Sinkkonen Consultingin palveluista. Yrityksen nykyisistä asiakkaista löytyy useita Suomen eri alojen johtavia yrityksiä, jotka tekevät laajaa kansainvälistä liiketoimintaa, sekä pienempiä uusia yrityksiä, jotka ovat kansainvälistymässä tai suunnittelevat kansainvälistymistä.